Понеділок, 01.03.2021, 06:57
Вітаю Вас Гість | RSS

БРОННИЦЬКА ШКОЛА

Категорії розділу
ПОсадові інструкції [4]
атестація [3]
Нормативно правові документи [3]
Документи, які потрібні директору школи для організації роботи
управління [5]
Матерали що стосуються управління школи

Мій банер

Каталог файлів

Головна » Файли » Директор » управління

Внутрішкільний контроль
[ Викачати з сервера (113.5 Kb) ] 31.10.2013, 17:32

здійснюємо контроль


Внутрішньошкільний контроль має сприяти чіткій та ефективній організації навчально-виховного процесу в кожному навчальному закладі, забезпеченню змістовної діяльності учнів, підвищенню кваліфікації педагогів

Внутрішньошкільний контроль
як управлінська функція

Ключові слова: внутрішньошкільний контроль; планування внутрішньошкільного контролю; тематичний контроль; фронтальний контроль; підсумковий контроль; оперативний контроль

Внутрішньошкільний контроль (далі — контроль) є однією з основних управлінських функцій керівника загальноосвітнього навчального закладу та його заступників. Це складний і значний за обсягом процес.

Система внутрішньошкільного контролю

Про систему контролю йдеться у тому разі, коли адміністрація навчального закладу планує і здійснює контроль так, що всі його компоненти — мета, зміст, форми проведення — логічно пов’язані між собою та дають змогу об’єктивно оцінити стан справ у навчальному закладі.

Під час планування системи контролю варто дотримуватися такої послідовності дій:

 • формулювати мету та конкретизувати завдання контролю відповідно до завдань річного плану роботи навчального закладу;
 • визначати види контролю, строки їх проведення та розкривати зміст кожного з них;
 • добирати форми та методи проведення контролю;
 • призначати працівників, які здійснюватимуть контроль, визначати їх повноваження та способи взаємодії;
 • аналізувати дані, отримані у ході контролю, та підбивати підсумки;
 • визначати шляхи розв’язання виявлених проблем та удосконалення навчально-виховного процесу.

Види контролю

Залежно від мети та завдань контролю вибирають вид контролю. Правильно вибраний вид контролю дасть змогу отримати потрібну інформацію про стан навчально-виховної роботи у навчальному закладі.

Найчастіше здійснюють такі види контролю:

 • тематичний;
 • фронтальний;
 • підсумковим;
 • оперативний.

На засіданні педагогічної ради, ознайомлюючи колектив з планом роботи навчального закладу на новий навчальний рік, керівник навчального закладу має повідомити педагогам мету, зміст та строки проведення тематичного, фронтального, підсумкового, оперативного контролю.

Тематичний контроль

Тематичний контроль спрямовано на глибоке вивчення конкретного питання у системі роботи педагогічного колективу, групи вчителів або окремого вчителя, класного керівника. Такий контроль дає змогу визначити результативність діяльності учителів з цього питання, проаналізувати зміст, методи організації навчально-виховної роботи з учнями, батьківською громадськістю тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тематичний контроль планують відповідно до кількості та змісту завдань, визначених у річному плані навчального закладу. Для того щоб запобігти зайвому навантаженню на колектив, тематичний контроль варто проводити протягом тижня. За необхідності строк вивчення окремих питань може бути продовжено.

У ході тематичного контролю вивчають різні аспекти роботи учителів, зокрема:

 • виконання та дотримання педагогічним колективом або окремим учителем вимог нормативних актів;
 • усунення типових недоліків у навчально-виховній роботі, що були виявлені у попередньому навчальному році;
 • стан роботи учителів та учнів щодо виконання завдань, поставлених протягом поточного навчального року;
 • використання у роботі рекомендацій предметних методичних об’єднань, перспективного педагогічного досвіду.

За змістом тематика контролю може стосуватися різних моментів роботи учителів, наприклад: «Організація диференційованого навчання учнів з різним рівнем знань», «Виконання вимог єдиного мовного режиму на уроках української мови та літератури», «Ефективність використання технічних засобів навчання та сучасної техніки у навчальному процесі під час вивчення навчальних дисциплін», «Стан викладання інформатики у навчальному закладі», «Особливості роботи зі здібними та обдарованими учнями», «Організація гурткової та позакласної роботи у навчальному закладі», «Забезпечення наступності і перспективності у навчанні та вихованні учнів під час переходу з початкової в основну школу» тощо.

Фронтальний контроль

Цю форму контролю використовують, якщо потрібно отримати всебічну інформацію про роботу педагогічного колективу, методичного об’єднання з певного предмета, окремого вчителя.

Орієнтовний перелік питань, які вивчатимуть під час фронтального контролю, може бути таким:

 • рівень проведення, змістова та методична наповненість уроку, ефективне застосування учителем форм і методів навчання учнів та контролю якості знань;
 • уміння учителя застосовувати форми та методи активізації інтересу учнів до предмета, формування їхньої творчої свідомості;
 • якість і зміст письмових робіт; якість та періодичність їх перевірки учителем;
 • культура ведення зошитів учнями: охайність записів, каліграфія, дотримання вимог єдиного мовного режиму, система роботи над помилками, обсяг і характер домашніх завдань;
 • рівень організації виховної роботи з учнями та класним колективом у позаурочний час;
 • стан ведення учнями щоденників, зошитів з навчальних предметів, контрольних та лабораторних робіт;
 • система роботи учителя з батьками;
 • самоосвіта учителя, його обізнаність з досягненнями педагогічної, психологічної науки, новими методиками викладання предмета; громадська діяльність учителя.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Оскільки фронтальний контроль передбачає значний обсяг роботи, його доцільно проводити не більше ніж два-три рази протягом навчального року.

Тривалість фронтального контролю не має перевищувати 15 днів, протягом яких слід відвідати не менше п’яти уроків, занять чи інших заходів.

Підсумковий контроль

Підсумковий контроль дає змогу визначити результативність роботи за різні періоди, підбити підсумки роботи навчального закладу чи методичного об’єднання.

Підсумковий контроль здійснюють з різною метою, зокрема для того щоб:

 • підбити підсумки роботи за навчальний рік — з’ясувати стан виконання річних завдань відповідно до очікуваного результату;
 • виявити готовність учнів четвертих класів до навчання в основній школі;
 • вивчити рівень знань дітей з різних предметів;
 • зробити висновки щодо ефективності впровадження інноваційної технології, методики;
 • узагальнити досвід роботи учителя (групи учителів);
 • дати комплексну оцінку діяльності навчального закладу напередодні його атестації.

Якщо у ході підсумкового контролю аналізують результати педагогічної діяльності, то під час оперативного контролю перевіряють її процесуальний аспект.

Оперативний контроль

Оперативний контроль спрямований на:

 • оцінювання стану роботи педагогічного колективу та окремих учителів на певному етапі;
 • вивчення щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу;
 • перевірку врахування пропозицій, виконання окремих рішень тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Під час оперативного контролю не констатують факти, а порівнюють їх, узагальнюють, аналізують, шукають причини тієї чи тієї проблеми. Цей контроль виконує попереджувальну функцію щодо виявлення загроз для кінцевих результатів діяльності закладу і є важливим підґрунтям для проведення підсумкового, тематичного, фронтального контролю.

Оперативному контролю підлягають найбільш важливі на певному етапі питання, які істотно впливають на виконання річних завдань. За підсумками оперативного контролю вносять зміни до педагогічної діяльності — оперативно реагують на пропозиції та зауваження, зроблені під час вивчення питання.

Планують такий контроль зазвичай на місяць. З його питаннями на наступний місяць варто ознайомлювати колектив заздалегідь — в останній тиждень поточного місяця під час педагогічної години чи на засіданні педагогічної ради.

Підсумкові документи контролю

Результатом будь-якого вивчення діяльності навчального закладу є відповідна довідка (див. Додаток), зміст якої обговорюють на засіданні педагогічної ради. У довідці лаконічно та об’єктивно висвітлюють роботу колективу, адміністрації. Акценти розставляють відповідно до визначеної у плані мети.

Структурно довідка містить три умовних блоки: окремо розглядають позитивні та негативні аспекти роботи, а потім викладають конкретні висновки-пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, зазначаючи терміни їх виконання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Важливо уникати змішування позитивних висновків з критичними зауваженнями. Виклад має бути чітким, лаконічним, не описово-констатувального, а аналітико-оцінювального спрямування.

Додаток
Приклад оформлення довідки
про результати тематичного контролюЗагальноосвітній навчальний заклад № 1111

ДОВІДКА

30.04.2013 № 45

м. Київ

Про результати тематичного контролю «Вивчення стану викладання біології у 7, 8, 10, 11-х класах загальноосвітнього навчального закладу № 1111»

Відповідно до річного плану роботи навчального закладу та з метою вивчення якості викладання біології з 13 квітня 2013 року по 28 квітня 2013 року директор та заступники директора з навчально-виховної роботи вивчали стан викладання біології у 7, 8,10,11-х класах.

Коваленко Л. П., заступник директора з навчально-виховної роботи, Галунко А. Я., голова методичного об’єднання учителів природничих наук, відвідали уроки учителів Присяжнюк Т. і., Богданової І. В. та Ільніцької О. М.

Присяжнюк Т. І., учитель біології, викладає у 8-А, 8-В, 8-Г, 10-А, 10-Б, 10-В, 11-А та 11-Б класах. Учитель проводить уроки на високому науково-методичному рівні, раціонально розподіляє навчальний час. Під час викладання навчального предмета створює сприятливий психологічний мікроклімат в учнівському колективі. Учитель не лише вчить аналізувати, систематизувати, узагальнювати матеріал з біології, а й формує в учнів уміння визначати суть, причини, значення біологічних законів, самостійно працювати з різними джерелами інформації, готувати доповіді, брати участь у дискусіях, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Використовує багато дидактичних матеріалів з навчального предмета. Записи у класних журналах для У-ХІ класів на сторінках, відведених для навчального предмета, веде чітко, охайно й відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423.

Присяжнюк Т. І. очолює шкільну секцію Малої академії наук з біології та екології. Копітка робота учителя дає позитивні результати. Її учні щороку стають призерами районних та міських олімпіад.

Богданова І. В., учитель біології, викладає у 8-Б класі. Учитель проводить уроки на високому науково-методичному рівні. Працює над формуванням в учнів умінь систематизувати результати спостережень природних процесів; творчо використовує міжпредметні зв’язки; вдало застосовує різні форми структурування навчального матеріалу з використанням таблиць і схем для узагальнення; вміло поєднує групові форми навчання з індивідуальними. Учитель докладає чималих зусиль для досягнення високого рівня якості знань учнів з навчального предмета. Використовує різноманітні дидактичні матеріали, створює на уроках сприятливий психологічний мікроклімат. Під час проведення уроків з біології застосовує інтерактивні форми навчання. Записи у класних журналах для У-ХІ класів на сторінках, відведених для навчального предмета, веде чітко, охайно і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423.

Ільніцька О. М., учитель біології, викладає у 7-А, 7-Б та 7-В класах. До уроків готується ретельно, навчальний матеріал викладає з урахуванням вимог програми. На уроці достатньо уваги приділяє міжпредметним зв’язкам, забезпечує практичну спрямованість викладання навчального матеріалу, ознайомлює учнів з проблемами екології, виховує дбайливе ставлення до природи. В організації уроку надає перевагу роботі з підручником, використовує плакати, таблиці, схеми. Однак на уроці учитель недостатньо використовує комп’ютерні технології та мультимедійні засоби навчання, не залучає учнів до позакласної роботи з навчального предмета, у зв’язку з чим знижується їхня зацікавленість. Практичну частину програми учитель виконує у повному обсязі. Під час проведення практичних робіт з навчального предмета учні в кабінеті чітко дотримуються правил техніки безпеки. Учитель на високому рівні веде профорієнтаційну роботу з навчального предмета. Записи у класних журналах для У-ХІ класів на сторінках, відведених для навчального предмета, веде чітко, охайно і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423.

Під час перевірки викладання біології у 7, 8, 10, 11-х класах проведено контрольні роботи. Результати цих контрольних робіт зведено у таблиці, наведені нижче. У таблицях окремо зазначено рівні навчальних досягнень учнів, подані в абсолютних числах та у відсотках. При цьому треба мати на увазі, що високий та достатній рівні навчальних досягнень учнів у сумі формують рівень якості знань учнів, а високий, достатній та середній рівні — рівень компетентності учителя.

Результати контрольних робіт з біології учнів 7-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень, кількість учнів

Рівень якості знань, %

Рівень компетентності, %

Початковий рівень, %

Учитель

усього в класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

7-А

26

20

4

11

5

0

75

100

0

Ільніцька О. М.

7-Б

28

26

4

12

3

7

61

73

27

Ільніцька О. М.

7-В

28

24

1

2

14

7

13

71

29

ільніцька О. М.

Усього

82

70

9

25

22

14

49

80

20

 

Найкращий результат за наслідками контрольної роботи показали учні 7-А класу. Усього виконували контрольну роботу 20 учнів; 15 з них отримали бали високого та достатнього рівнів.

Під час виконання робіт найбільш типовими помилками були:

 • незнання значення симбіозу бактерій та лишайників для інших живих організмів;
 • змішування понять «будова лишайників» та «будова вищих рослин»;
 • недостатнє володіння біологічними термінами.
Результати контрольних робіт з біології учнів 8-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень, кількість учнів

Рівень якості знань, %

Рівень компетентності, %

Початковий рівень, %

Учитель

усього в класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

8-А

29

24

5

10

7

2

63

92

8

Присяжнюк Т. І.

8-Б

ЗО

26

4

10

8

4

54

85

15

Богданова І. В.

8-В

29

27

0

7

19

1

26

96

4

Присяжнюк Т. І.

8-Г

28

28

5

11

8

4

57

86

14

Присяжнюк Т. І.

Усього

116

105

14

38

42

11

50

89,5

10,5

 

Учні 8-х класів показали такі результати:

 • 14 учнів отримали бали високого рівня — 13,3%;
 • 38 учнів отримали бали достатнього рівня — 36,2%;
 • 42 учні отримали бали середнього рівня — 40%;
 • 11 учнів отримали бали початкового рівня — 10,5%.

Найбільш типовими помилками під час виконання контрольної роботи були:

 • невміння визначити морфологічні, фізіологічні та екологічні властивості лишайників;
 • незнання значення лишайників у природі та житті людини; недостатнє володіння біологічними термінами.
Результати контрольних робіт з біології учнів 10-х, 11-х класів

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень, кількість учнів

Рівень якості знань, %

Рівень компетентності, %

Початковий рівень, %

Учитель

усього в класі

виконували роботу

високий

достатній

середній

початковий

10-А

19

14

3

7

4

0

71

100

0

Присяжнюк Т. І.

10-Б

15

10

7

1

1

1

80

90

10

Присяжнюк Т. І.

10-В

14

10

2

1

7

0

30

100

0

Присяжнюк Т. І.

11-А

17

14

5

8

1

0

93

100

0

Присяжнюк Т. І.

11-Б

17

11

4

2

5

0

54,5

100

0

Присяжнюк Т. 1.

Усього

82

59

21

19

18

1

68

98

2

 

Можна зробити висновок, що більшість учнів 10-Б класу (природничо-математичний профіль) свідомо обрали профіль навчання: 7 учнів отримали бали високого рівня, 1 учень виконав завдання на початковому рівні. Усі учні володіють знаннями про будову та життєдіяльність вірусів і пріонів, а також знають симптоми хвороб, спричинених цими організмами, та способи захисту від них. Однак учні мало наводять прикладів практичного застосування знань з теми.

Учні 10-А класу (універсальний профіль) володіють знаннями про будову ядра, але не встановлюють взаємозв’язок між будовою і функцією його окремих компонентів.

Учні 10-В класу (суспільно-гуманітарний профіль) розуміють теоретичний матеріал, але не вміють застосовувати знання у життєвій ситуації.

Учні 11-х класів виконували контрольну роботу, наближену до зовнішнього незалежного оцінювання. Логічно викладені відповіді учнів показали, що вони добре володіють теоретичними знаннями з біології: 9 учнів виконали роботу на високому рівні, 10 отримали бали достатнього рівня, жоден учень не отримав балів початкового рівня. Тобто рівень компетентності становить 100%. Слід звернути увагу на те, що деяким учням складно пояснювати диференціацію клітин, розкривати особливості гістогенезу, доводити взаємозв’язок між розмноженням організмів і спадковою мінливістю. Учням 11-Б класу складно встановлювати причинно-наслідкові зв’язки прокаріотів і еукаріотів у певний історичний період розвитку органічного світу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Коваленко

Л. П. Коваленко

Голова методичного об’єднання учителів природничих наук

Галунко

А. Я. Галунко

Категорія: управління | Додав: фішка | Теги: Внутрішкільний контроль
Переглядів: 428 | Завантажень: 211 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
ПАРТНЕРИ
  Rambler's Top100
Наше опитування
Як Ви відноситесь до ДПА
Всього відповідей: 13

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рівненський р-н с.Бронники, вул.Шкільна 1а тел.27-25-22 bronnykyschool@ukr.net © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz